Årsmøte Jif håndball 2019

aarsmote2018

Årsmøtet avholdes onsdag 20.03. kl 19.00 på Thorbjørnrud Hotel.

Dagsorden finner du her:

Saker

 1. Godkjenne de stemmeberettigede.
 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.
 3. Velge dirigent(er), sekretær(er),samt 2 representanter til å underskrive protokollen.
 4. Behandle klubbens årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.
 5. Behandle klubbens regnskap i revidert stand.
 6. Behandle innkomne forslag og saker.
 7. Vedta klubbens budsjett.
 8. Behandle klubbens organisasjonsplan.
 9. Foreta følgende valg: a) Nestleder b) 7 styremedlemmer med følgende verv: Sportslig leder, sekretær, kasserer, materialforvalter, kioskansvarlig og webansvarlig (antall og verv kan endres med forslag som vedtas på årsmøtet)
 10. c) Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jfr. § 12 pkt. 9.
 11. d) Representanter til ting og møter i de organisasjoner JIF håndball er tilsluttet.
 12. e) Valgkomité med leder og 2 medlemmer for neste årsmøte.

Nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer til styret velges samlet. Ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i forhold til stemmetall.

Valgene skjer etter bestemmelsene i NIFs lov § 2-11.

 Vel møtt!

Stream fra Facebook

Våre sponsorer

gausdal intersport
randsfjord rorservice hadeland
hadeland glassverk honefoss sparebank
hadeland mc kindberg elektriske
ringblad erlandsen
asmund pettersen brorby
rema1000 hsg
storgata optiske stoyten

Jevnaker IF Håndball

Org.nr.: 995 421 666  - Jevnaker I.F. Håndball  - Skolevegen 22 (Jevnakerhallen) -  3520 JEVNAKER